Silkeborg-regattaen 1999

 Back:    

Borgmesteren fra 

fra Orkesterets hjemby Holstebro

Kurt Nygaard

vinker til  Blåbærrene